Tüm Okul Ve Kurum Müdürlüklerine! (Acele ve Günlüdür)